Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017

Ικτίς η χιονώδης, Mustela nivalis                           
                                   Η νυφίτσα η κοινή, συνηθίζει να βρίσκεται κοντά σε ανθρωπογενής περιβάλλον σε αγροτικές περιοχές γιατί εκεί βρίσκει περισσότερο  και εύκολα τροφή.

Πληροφορίες για το μικρό αυτό ζώο στη διεύθυνση:

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%85%CF%86%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου